mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals dementerende ouderen, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan zoveel mogelijk samen de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen, of als het gaat om een medische behandeling.

 

Het mentorschap zal in de regel in samenhang met beschermingsbewind aangevraagd worden.

 

Bij de aanvraag voor mentorschap zal de intake meer gericht zijn op de zorgvraag. Welke vraag ligt er en in hoeverre kan men zelf beslissingen nemen. Maar met name zullen ook de wensen van de cliënt besproken worden. Dit omdat Cans Bewindvoering bij beslissingen nemen vooral ook uitgaat van de wensen van de cliënt. De cliënt zal, zover mogelijk, altijd betrokken worden bij vragen en beslissingen rondom de zorgvraag.

Carin
Carin
bewindvoerder mentor en curator
  • Mary-Ann
    Mary-Ann
    bewindvoerder, mentor en curator

Alle medewerkers