bewindvoering

Beschermingsbewind (eenvoudig)

Soms zijn mensen niet (helemaal) in staat voor zichzelf te zorgen. Als men bijvoorbeeld een beperking heeft of om andere redenen niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen, moet een ander dit doen. De voorkeur heeft een bewindvoerder uit de familiekring. Indien dit niet mogelijk is kan men kiezen voor een professionele bewindvoerder. Een beschermingsbewind kan aangevraagd worden door de persoon zelf (heeft de voorkeur) maar ook door familie en/of de zorg verlenende instantie waar de onder bewind gestelde zorg af neemt. De kantonrechter kan vervolgens het vermogen onder bewind stellen. Vanaf dat moment zal de bewindvoerder het vermogen beschermen.

 

Alle vermogensrechtelijke belangen zullen worden afgehandeld door de bewindvoerder. De kantonrechter kan in sommige situaties besluiten om slechts een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, zoals het spaartegoed.

 

In bovenstaande situatie spreekt men van een eenvoudig beschermingsbewind en zal er geen reden zijn om zwaardere beschermingsmaatregelen te treffen.

 

 

Beschermingsbewind wegens verkwisting 

Belangrijk in deze maatregel is de reden. Indien men schulden heeft of er een ernstige aanleiding is dat er schulden kunnen ontstaan kan men beschermingsbewind aanvragen wegens hebben van schulden of verkwisting. De rechter zal dan bepalen dat de persoon zal worden opgenomen in het curatele en bewindsregister. Hiermee bepaald de rechter dat persoon geen financiële contracten kan afsluiten. De bewindvoerder is dan in de mogelijkheid om deze contracten of transactie te niet te verklaren. Juridisch gezien zou men kunnen stellen dat iemand op financieel gebied handelingsonbekwaam is.

 

Er zijn verschillende vormen van hebben van schulden:

 

1. Oplosbare schulden

Dit zijn schulden die met eenvoudige betalingsregelingen en afspraken op te lossen zijn. Deze worden dan ook samen met de bewindvoerder opgelost.

 

2. Problematische schulden

Dit zijn schulden die zo problematisch zijn dat er dreigingen zijn van afsluiting gas, water en licht of dreigende huisuitzetting. Hierbij zal de bewindvoerder eerst trachten stabiliteit te krijgen in de financiën om vervolgens een schulden traject op te starten. Vaak zal dit uitmonden in een traject volgens de WSNP.

 

3. Onoplosbare schulden of niet saneerbare schulden

Hier spreken we van, indien er in de schulden of bij de schuldenaar redenen zijn om een traject in de schuldhulpverlening te weigeren. Dit kan zijn schulden uit strafbare feiten (boetes). Wanneer er sprake is van verslaving (drugs, alcohol of gokken). Indien men recent een WSNP traject heeft afgerond of is gestopt.

 

De bewindvoerder zal als eerste inzicht verschaffen in de omvang van de schulden en stabiliteit krijgen in het budgetplan. De aanvraag bewindvoering wegens verkwisting zal bij voorkeur ingediend worden door persoon zelf, maar kan ook door familie of zorginstelling aangevraagd worden.

Carin
Carin
bewindvoerder mentor en curator
  • Mary-Ann
    Mary-Ann
    bewindvoerder, mentor en curator

Alle medewerkers